DỊCH VỤ BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN - DỊCH VỤ BẢO TRÌ CƠ KHÍ - BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP

 • Thi công cơ điện, Dịch vụ bảo trì máy móc, bảo trì thiết bị, bảo trì sản xuất, bảo trì nhà máy, bảo trì cơ khí, bảo trì điện, bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà

 • Chúng tôi có nhiều nhân viên kinh nghiệm được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản.
 • Chúng tôi căn cứ vào từng tình huống, điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm của mỗi đơn vị mà chúng tôi sẽ thiết lập các quy trình bảo dưỡng phù hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng phục vụ cho công việc bảo trì thay thế cùng hệ thống máy móc từ cơ bản đến hiện đại để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cho máy móc thiết bị

 • Chúng tôi luôn thể hiện mong muốn cung cấp cho tất cả khách hàng Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) thi công cơ điện & quản lý vận hành thiết bị máy móc hàng đầu Việt Nam.
 • Chúng tôi cung cấp Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà), sửa chữa bảo dưỡng cơ điện và tư vấn kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất hiện nay, với tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam
 • Chúng tôi có Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, chế tạo cung cấp, lắp đặt thiết bị, bảo dưỡng thiết bị bảo trì, đào tạo nhân viên cho khách hàng và chuyển giao công nghệ. Chúng tôi có Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc nhà xưởng theo các gói định kỳ.  Lập kế hoạch bảo trì máy. Thực hiện bảo trì theo kế hoạch đề ra.

 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi nhận thay thế các chi tiết máy móc bị hư hỏng và đề xuất với quý khách hàng phương án sữa chữa thay thế. Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi sẽ đề xuất các phương án, biện pháp bảo trì hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất máy.
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi thực hiện các thiết kế bảng vẽ theo yêu cầu. Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi có thể đọc, hiểu bản vẽ lắp ráp quốc tế với các ngôn ngữ khác nhau, chế tạo thiết bị theo bản vẽ yêu cầu
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi nhận tham gia các dự án cải tiến của nhà máy. Chúng tôi sẽ khảo sát, xây dựng phương án nâng cấp dây chuyền thiết bị phụ vụ sản xuất.

 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi sẽ đề xuất những thay đổi liên quan đến quy trình của máy móc sản xuất và bộ phận của máy nếu cần thiết.
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi nhận phân tích giải quyết các vấn đề liên quan đến máy móc, thiết kế cơ khí và kỹ thuật rồi đưa ra những giải pháp khắc phục.
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi nhận tư vấn cho quý khách hàng vấn đề liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế các thiết bị điện, cơ khí…
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi nhận giải quyết các sự cố liên quan đến máy móc thiết bị trên dây chuyền sản xuất một cách nhanh nhất nhằm đảm bảo dây chuyền sản xuất hoạt động tối đa một cách trơn tru. Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi sẽ có gắng tìm ra lỗi hoặc sự cố để có hành động khắc phục nhanh chóng.
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi chịu trách nhiệm bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị trên nhà máy, xưởng sản xuất, dây chuyền theo các hướng dẫn bảo trì trong quy trình máy móc thiết bị của khách hàng
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) chúng tôi nhận thực hiện việc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bảo trì dây chuyền sản xuất và bảo trì định kỳ các tấm, ống, công trình dẫn và cách nhiệt.
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi nắm vững các kiến thức chuyên môn về kỹ thuật (cơ khí điện)
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi có kinh nghiệm về xử lý các sự cố máy móc thiết bị cơ khí điện

 •  Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi nhận lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ điện trong các cơ sở sản xuất theo tài liệu kỹ thuật liên quan
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên hay bảo dưỡng định kỳ, các Dịch vụ bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ đối với các thiết bị cơ điện để duy trì các hệ thống thiết bị cơ điện của quý khách hoạt động ổn định lâu dài, đảm bảo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi giám sát được tình trạng kỹ thuật của các thiết bị, chi tiết và cụm chi tiết thiết bị trong các hệ thống máy móc thiết bị truyền động cơ khí, điện, cơ cấu an toàn trong quá trình máy móc thiết bị vận hành
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng thông số kỹ thuật trong quá trình hoạt động, và phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện bất thường của các máy móc thiết bị cơ điện của quý khách hàng
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi sẽ xử lý được các sự cố kỹ thuật máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thay thế các chi tiết và bộ phận hư hỏng của máy móc thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo cho thiết bị máy móc vận hành bình thường
 • Dịch vụ bảo trì cơ điện (Dịch vụ bảo trì máy móc, Dịch vụ bảo trì thiết bị, Dịch vụ bảo trì sản xuất, Dịch vụ bảo trì nhà máy, Dịch vụ bảo trì cơ khí, Dịch vụ bảo trì điện, Dịch vụ bảo trì nhà xưởng, bảo trì công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo trì tòa nhà) của chúng tôi sẽ lập được hồ sơ theo dõi tình trạng móc móc kỹ thuật các thiết bị cơ điện sau khi bảo trì